01 / Ensor en Sortie

Ensor en Sortie


16 mei - 19 mei 2024

Malcontent, misantroop, mythomaan. Moeilijke mens. Zelfingenomen hypochonder. Querulant, criticaster. Souvenirverkoper, krenterige kruidenier. Oostendenaar, provinciaal, kosmopoliet. Bohemien, bourgeois, baron. Showbeest. Geniaal schilder.
James Ensor kan alleen maar in paradoxen worden gevat, net als Oostende overigens, zijn geboorte-, woon- en sterfplaats. 1860-1949.
Op zijn studie aan de Brusselse academie en een handvol excursies naar Londen, Parijs, Rijsel, Amsterdam en Antwerpen na heeft James Ensor zijn geboortestad Oostende nauwelijks verlaten. Hij heeft de plaats zien groeien van besloten bastion en ingekapseld vissersdorp tot mondaine badstad en La Reine des Plages.

___________________________________________________________________________________________________________

Malcontent, misanthrope, mythomaniac. Difficult human being. Self-righteous hypochondriac. Querulant, critic. Souvenir seller, skimpy grocer. Orientalist, provincial, cosmopolitan. Bohemian, bourgeois, baron. Showman. Genius painter.
James Ensor can only be captured in paradoxes, as can Ostend for that matter, his place of birth, residence and death. 1860-1949.
Except for his studies at the Brussels Academy and a handful of excursions to London, Paris, Lille, Amsterdam and Antwerp, James Ensor hardly left his hometown of Ostend. He watched the place grow from secluded bastion and encapsulated fishing village to fashionable seaside town and La Reine des Plages.

02 / Locatie

Location Icon

Frankrijklei 93

2000 Antwerpen