01 / Jolijn Baeckelandt: "Blinde Vlek"

Jolijn Baeckelandt: "Blinde Vlek"


18 feb - 26 mrt 2023

Voor de tentoonstelling “Blinde Vlek” brengt Jolijn Baeckelandt (°1993 – Oostende, woont en werkt te Antwerpen) een nieuwe reeks tekeningen samen waarin ze stuit op verschillende dualiteiten. Dualiteiten zoals het verwachte en het onverwachte, verschil en herhaling, orde en chaos,…en de ingewikkelde en veranderlijke relaties daartussen, het constante ge-pingpong.

Deze bestaan volgens Baeckelandt namelijk omwille van elkaar en hebben elkaar nodig.
 Deze relaties kunnen worden gezien als een blik op de complexiteit van onze menselijke ervaring.
De tekeningen trachten onder meer een inkijk te geven op de dualiteit van onze immateriële zintuigelijke gewaarwordingen tegenover de materiële wereld. Als een lens op de werkelijkheid bestaan de tekeningen en doen ze een poging dingen te zien die dikwijls onzichtbaar blijven. Dit kan gezien worden als de “blinde vlek” binnen onze beleving.
De motieven bevinden zich steeds in een ongedefinieerde ruimte. Ontdaan van zwaartekracht en andere fysische wetten volgen ze geheel eigen wetten en regels waarbij kleur en diepte onder druk komen te staan.


Jolijn Baeckelandt hanteert een nerveuze, soms brutale toets waarbij, op gepaste momenten, ‘fouten’, toeval en impulsief handelen hun plaats krijgen.

02 / Locatie

Location Icon

Oosthelling 8

8400 Oostende